Dấu đạn thù trên tường vôi trắng (Trần Thiện Thanh)