Ép giữ hoa làm tin - Khúc hát chia tay ngày hè III (Trương Duy Cường)