Tuyển tập 14 Tình khúc Từ Công Phụng


 1. Mùa xuân trên đỉnh bình yên (Từ Công Phụng)
 2. Bây giờ tháng mấy (Từ Công Phụng)
 3. Mùa thu mây ngàn (Từ Công Phụng)
 4. Trời về đêm mưa (Từ Công Phụng)
 5. Còn một buổi chiều (Từ Công Phụng)
 6. Người về trên mây (Từ Công Phụng)
 7. Lời của thành phố (Từ Công Phụng)
 8. Vùng trời kỷ niệm (Từ Công Phụng)
 9. Đêm độc thoại (Từ Công Phụng)
 10. Tuổi xa người (Từ Công Phụng)
 11. Ngồi gần nhau (Từ Công Phụng)
 12. Đêm không cùng (Từ Công Phụng)
 13. Vào mưa (Từ Công Phụng)
 14. Lời cuối (Từ Công Phụng)

 No comments:

Post a Comment