Tống biệt (Võ Đức Thu - Tản Đà)

1 comment:

  1. Xin chân thành cám ơn người đã lập ra trang Blog này. Đã chia sẻ và lưu giữ những bài nhạc thấm thía, sâu sắc của nhiều tác giả mà khó có thể có được trong giòng nhạc hiện đại. Một lần nữa xin chân thành cám ơn người đã lập ra blog này.

    ReplyDelete