Tuyển tập 20 năm nhạc tình (Phạm Duy)

 1.  Đừng bỏ em một mình (Thơ: Hoài Trinh)
 2. Nha Trang ngày về
 3. Mùa thu chết
 4. Con quỳ lạy chúa trên trời (Thơ: Nhất Tuấn)
 5. Bài ca sao
 6. Tiễn em (Thơ: Cung Trầm Tưởng)
 7. Cho nhau
 8. Hẹn hò
 9. Đố ai
 10. Phố buồn
 11. Dạ lai hương
 12. Thuyền viễn xứ (Thơ: Huyền Chi)
 13. Tiếng đàn tôi
 14. Bên cầu biên giới
 15. Cô hái mơ
No comments:

Post a Comment