Tuyển tập Con đường tình chúng ta đi (Phạm Duy)

 1. Tình quê (Phạm Duy - Hàn Mặc Tử)
 2. Ngày xưa Hoàng thị (Phạm Duy - Phạm Thiên Thư)
 3. Con đường tình ta đi (Phạm Duy)
 4. Em hiền dịu (Phạm Duy - Nguyễn Tuấn Phát)
 5. Còn chút gì để nhớ (Phạm Duy - Vũ Hữu Định)
 6. Tỳ bà (Phạm Duy - Bích Khê)
 7. Lan buồn (Phạm Duy - Thanh Lan)
 8. Em lễ chùa này (Phạm Duy - Phạm Thiên Thư)
 9. Kiếp sau xin giữ lại đời cho nhau (Phạm Duy - Du Tử Lê)
 10. Thà là giọt mưa rớt trên tượng đá (Phạm Duy - Nguyễn Tất Nhiên)
 11. Tình sầu Du Tử Lê (Phạm Duy - Du Tử Lê)
 12. Ở rừng U Minh ta không thấy em (Phạm Duy - Nguyễn Tiến Cung)
 13. Gọi em là đóa hoa sầu (Phạm Duy - Du Tử Lê)
 14. Chiếc bóng bên đường (Phạm Duy - Kim Cương)
 15. Anh yêu em vào cõi chết (Phạm Duy)
 16. Chuyện tình buồn (Phạm Duy - Phạm Văn Bình)