Mùa hoa phượng vỹ - Khúc hát chia tay ngày hè I (Duy Cường - Duy Mãnh)