Tuyển tập Thương Ca Chiến Trường (Phạm Duy)

 1. Áo anh sứt chỉ đường tà (Phạm Duy – Hữu Loan)
 2. Tưởng Như Còn Người Yêu (Phạm Duy – Lê Thị Ý)
 3. Huyền Thoại Trên Một Vùng Biển (Phạm Duy – Thái Phương Thu)
 4. Nụ hôn đầu (Phạm Duy – Trần Dạ Từ)
 5. Đưa em tìm động hoa vàng (Phạm Duy - Phạm Thiên Thư)
 6. Bao giờ biết tương tư (Phạm Duy – Ngọc Chánh)
 7. Nước mắt rơi (Phạm Duy)
 8. Lên trời (Phạm Duy)
 9. Mười hai tháng anh đi (Phạm Duy – Phạm Văn Bình)
 10. Vết thù trên lưng ngựa hoang (Phạm Duy – Ngọc Chánh)
 11. Nhìn mặt (Phạm Duy)
 12. Bát cơm bát mồ hôi bắt máu (Phạm Duy)
 13. Những điều tôi biết trong đời tôi (Phạm Duy)
 14. Thầm gọi tên nhau trên chiến trường (Phạm Duy – Ngô Ðình Vận)
No comments:

Post a Comment