Tuyển tập Du ca Việt Nam 1

DÂN CA
 1. Qua cầu gió bay
 2. Lý Qụa kêu
 3. Trống cơm
 4. Đèn cù
 5. Lý con sáo Quảng
 6. Trấn thủ lưu hồn
TÌNH CA LÀM NGƯỜI
TÌNH CA QUÊ HƯƠNG
 1. Bên kia sông (Nguyễn Ngọc Thạch – Nguyễn Đức Quang)
 2. Em đã đến (Nguyễn Hữu Nghĩa – Nguyễn Đức Quang)
 3. Giấc chiều (Thùy Trân)
NHẬN THỨC CA
 1. Người yêu tôi bệnh (Nguyễn Đức Quang)
 2. Từ một cơn mơ (Trần Tú)
 3. Tìm về nguyên thủy (Nguyễn Hữu Nghĩa)
 4. Nối vòng tay lớn (Trịnh Công Sơn)
 5. Trên đất này (Giang Châu)
 6. Chiều trên quê hương (Giang Châu)
 7. Trả lại tôi tuổi trẻ (Phạm Duy)
 8. Một giấc chiêm bao (Nguyễn Đức Quang)
NHỮNG BÀI CA KHAI PHÁ
 1. Xin chọn nơi này làm quê hương (Nguyễn Ngọc Thạch – Nguyễn Đức Quang)
 2. Xin làm con xóm làng (Nguyễn Đức Quang)
 3. Chuyện quê ta (Nguyễn Đức Quang)
 4. Việt Nam quê hương ngạo nghễ (Nguyễn Đức Quang)
 5. Bầu trời quê hương ta (Nguyễn Đức Quang)