Hình ảnh một đêm trăng (Văn Phụng - Văn Khôi)

credited by Bianhac.blogspot.com