Tuyển tập Kỷ vật của chúng ta (Phạm Duy)

 1. Tình ca (Phạm Duy - )
 2. Tình nghèo (Phạm Duy - Hồng Nam)
 3. Dân ca thương binh (Phạm Duy)
 4. Tiếng hát trên sông Lô (Phạm Duy)
 5. Nương chiều (Phạm Duy)
 6. Về miền trung (Phạm Duy)
 7. Bà mẹ Gio Linh (Phạm Duy)
 8. Ngày trở về (Phạm Duy)
 9. Tình hoài hương (Phạm Duy)
 10. Bà mẹ quê (Phạm Duy)
 11. Em bé quê (Phạm Duy)
 12. Bà Mẹ phù sa (Phạm Duy)
 13. Nhân danh (Phạm Duy)
 14. Bi hài kịch (Phạm Duy)
 15. Đi vào quê hương (Phạm Duy)
 16. Tôi không phải là gỗ đá (Phạm Duy)
 17. Chuyện hai người lính (Phạm Duy)
 18. Giết người trong mộng (Phạm Duy)
 19. Thu ca điệu ru đơn (Phạm Duy)
 20. Kỷ vật cho em (Phạm Duy)
 21. Người lính trẻ (Phạm Duy)
 22. Trả lại em yêu (Phạm Duy)