Nước Mắt Đêm Xuân (Hoàng Nguyên)
credited by Bianhac.blogspot.com