Tuyển tập Ca khúc Trịnh Công Sơn (Thần thoại quê hương - Tình yêu và thân phận)

Upload Music - Free Audio - 1. Xin mặt trời ngủ yên (Trịnh Công Sơn)
 2. Nước mắt cho quê hương (Trịnh Công Sơn)
 3. Lại gần với nhau (Trịnh Công Sơn)
 4. Ca dao Mẹ (Trịnh Công Sơn)
 5. Cúi xuống thật gần (Trịnh Công Sơn)
 6. Người già và em bé (Trịnh Công Sơn)
 7. Du mục (Trịnh Công Sơn)
 8. Xin cho tôi (Trịnh Công Sơn)
 9. Vết lăn trầm (Trịnh Công Sơn)
 10. Phúc âm buồn (Trịnh Công Sơn)
 11. Lời của dòng sông (Trịnh Công Sơn)
 12. Tuổi đá buồn (Trịnh Công Sơn)