Tuyển tập Du ca Việt Nam 2

DÂN CA
 1. Hò Bắc
 2. Chanh Chua
 3. Về miền gian nan
 4. Nhìn về nơi tăm tối
TÌNH CA LÀM NGƯỜI
TÌNH CA QUÊ HƯƠNG
 1. Như mây trên cao (Nguyễn Đức Quang)
 2. Lạc vùng ăn năn (Trần Tú)
 3. Anh sẽ về (Nguyễn Hữu Nghĩa – Khê Kinh Kha)
NHẬN THỨC CA
 1. Dựng lại người, dựng lại nhà (Trịnh Công Sơn)
 2. Câu hát này (Trần Tú)
 3. Những điều trông thấy (Giang Châu)
 4. Điểm sáng cuối đường (Giang Châu)
NHỮNG BÀI CA KHAI PHÁ
 1. Những bàn tay (Nguyễn Đức Quang)
 2. Việt Nam quê hương gấm vóc (Bùi Công Thuấn)
 3. Đuốc hồng tuổi trẻ (Nguyễn Đức Quang)
 4. Ngày sẽ tới (Phạm Duy)
 5. Đoàn ta ra đi (Nguyễn Đức Quang)