Tuyển tập Du ca Việt Nam 3


 1. Im lặng là đồng lõa (Nguyễn Đức Quang)
 2. Phòng thí nghiệm công cộng (Nguyễn Đức Quang)
 3. Cho đồng bào tôi (Nguyễn Đức Quang)
 4. Dạ Hành (Phạm Duy)
 5. Canh bạc âm phủ (Giang Châu)
 6. Mùa xuân trong ta (Giang Châu)
 7. Ta đi trên dòng lịch sử (Bùi Công Thuấn)
 8. Tình ca quê hương (Bùi Công Thuấn)
 9. Hát trong nhà máy (Bùi Công Thuấn)
 10. Đến với quê hương tôi (Bùi Công Thuấn)
 11. Xin cho mưa hòa bình (Bùi Công Thuấn)
 12. Mãi mãi bên nhau (Bùi Công Thuấn)
 13. Có chúng tôi (Đặng Mục Tử)
 14. Hát cho tương lai hòa bình (Đặng Mục Tử)
 15. Dựng tình người (Ngô Ngọc Hùng)
 16. Ngày Việt Nam (Ngô Ngọc Hùng)
 17. Này người (Phạm Minh Hùng)
 18. Cùng nhau lấy lại (Phạm Minh Hùng) 
 19. Mùa đông đã đến (Phạm Minh Hùng)
 20. Quân thành phố (Nguyễn Quyết Thắng – Phan Nguyệt Quờn)
 21. Gọi tên đất Mẹ (Nguyễn Quyết Thắng – Phan Nguyệt Quờn)
 22. Vắt tay lên trán (Nguyễn Quyết Thắng)
 23. Hát để nhớ đời (Trần Đình Quân)
 24. Những chiếc khăn (Trần Đình Quân)
 25. Màu xanh của lá (Trần Đình Quân)
 26. Đêm hồi động (Trần Quang Lộc)
 27. Ta biết gì trên quê hương ta (Trần Quang Lộc)
 28. Đường thơm quê hương (Tôn Thất Lan)
 29. Cùng đi lên (Tôn Thất Lan)
 30. Trăng làng ta (Nguyễn Hữu Nghĩa)